Gratis verzending vanaf €45
Maxi assortiment aan een mini prijs
Maxi assortiment aan een mini prijs
Veilig betalen

Privacy verklaring “Maxigoods”-website (en mobiele applicatie)

Bedankt om ons privacybeleid en disclaimers te lezen. Wij nemen privacy ernstig. Deze kennisgeving vertelt u wie we zijn, welke gegevens we over u verzamelen en wat we ermee doen.

Lees ook zeker onze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de diensten waarin u geïnteresseerd bent. Ze geven meer informatie over onze manier van zakendoen en eventuele beperkingen op het in aanmerking komen die van toepassing kunnen zijn.

We hebben een commerciële relatie met u of met uw werkgever, bijvoorbeeld, omdat u of uw werkgever producten van Maxigoods verkopen, promoten of verdelen (of deze activiteiten ondersteunen). Deze kennisgeving verstrekt u details over de gegevens die we van u verzamelen met betrekking tot onze relatie en hoe we deze gegevens gebruiken.

Wie zijn we?

De vennootschap Xtra Trading Group BV is eigenaar van de website www.maxigoods.be en draagt zorg voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers. Bij de verwerking van deze gegevens verbindt de vennootschap zich ertoe deze enkel te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, meer bepaald de Europese Algemene Gegevensbeschermings-verordening van 27 april 2016.

Maxigoods is een divisie van Xtra Trading Group BV. Onze gegevens (naam, adres, enz.) zijn apart aan u gegeven tijdens (of ter bevestiging van) de verzameling van gegevens over u, bijvoorbeeld in een kennisgeving in een app of op een website, in een e-mail of rechtstreeks tussen ons met een link naar deze kennisgeving.

Hoe verzamelen we gegevens over u?

We kunnen op verschillende manieren gegevens over u verzamelen.

In deze kennisgevingen verwijzen we naar alle methoden waarmee u in contact bent met ons als “Maxigoods touchpoints”. Maxigoods touchpoints omvatten zowel fysieke (bijvoorbeeld kantoren, winkels en evenementen van Maxigoods) als digitale (bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie, apps en websites) plekken.

Welke gegevens over u verzamelen we?

We kunnen verschillende soorten gegevens over u verzamelen:

Voor welke doeleinden gebruiken we gegevens van u en op welke wettelijke grond?

In deze sectie omschrijven we de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Dit is echter een algemene kennisgeving, en wanneer de wetten van uw land bepaalde in deze kennisgeving beschreven activiteiten beperken of verbieden, zullen we gegevens over u voor deze doeleinden in dat land niet gebruiken.

Onderhevig aan het bovenstaande, gebruiken we gegevens over u voor de volgende doeleinden:

De wettelijke basis voor ons gebruik van gegevens over u is een van de volgende:

Met wie delen we uw gegevens en voor welke doeleinden?

We kunnen uw gegevens delen met:

Waar kunnen gegevens over u naartoe worden gestuurd?

Net zoals een multinational kunnen gelieerde ondernemingen van Maxigoods gegevens versturen over heel de wereld. Dienovereenkomstig kunnen uw gegevens wereldwijd dus worden verstuurd (als uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte zijn verzameld, betekent dit dat ze naar daarbuiten kunnen worden overgebracht).

Hoe beschermen we uw gegevens?

We implementeren toepasselijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens die we hebben, te beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Waar nodig, gebruiken we encryptie en andere technologieën die kunnen helpen bij de bescherming van de gegevens die u aan ons verstrekt. We vereisen ook dat onze dienstverleners voldoen aan strikte eisen op het vlak van gegevensprivacy en beveiliging.

Hoe lang zullen uw gegevens worden bewaard?

We zullen uw gegevens behouden voor een periode die noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelden. Daarna zullen we de gegevens verwijderen. De periode is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld. Merk op dat u in sommige omstandigheden het recht heeft om ons te verzoeken de gegevens te verwijderen. Ook zijn we soms wettelijk verplicht om de gegevens te behouden, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

Welke rechten en mogelijkheden heeft u?

U kunt sommige of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot gegevens van u die we bewaren:

We bieden u eenvoudige manieren aan om deze rechten uit te oefenen, zoals links om u “af te melden” of door u een contactadres te geven in berichten die u ontvangt of door gebruik te maken van de contactgegevens in de paragraaf “met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?” aan het eind van deze kennisgeving.

Sommige mobiele applicaties die we aanbieden, kunnen u ook pushberichten sturen, bijvoorbeeld over nieuwe producten of diensten. U kunt deze berichten uitschakelen via de instellingen van uw telefoon, de applicatie zelf of door gebruik te maken van de contactgegevens in de paragraaf “met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?” aan het eind van deze kennisgeving.

Landspecifieke extra punten

Afhankelijk van in welk land u zich bevindt, heeft u mogelijk extra rechten.

Met wie moet u contact opnemen in het geval van vragen?

Indien u vragen heeft of een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u hier contactgegevens voor de relevante gelieerde onderneming van Maxigoods vinden, en indien van toepassing, de functionaris voor gegevensbescherming. Contactgegevens worden ook verstrekt in elke communicatie die een gelieerde onderneming van Maxigoods aan u stuurt.

Wanneer uw land een autoriteit voor gegevensbescherming heeft, heeft u het recht om daar contact mee op te nemen voor vragen of zorgen. Wanneer de relevante gelieerde onderneming van Maxigoods u niet kan helpen bij uw vragen of zorgen, heeft u ook het recht om een rechtsmiddel in te stellen voor een nationale rechtbank.

Wijzigingen aan deze kennisgeving

We kunnen deze kennisgeving (en eventuele extra kennisgevingen voor privacy) van tijd tot tijd bijwerken. We zullen de wijzigingen bekendmaken wanneer dit door de wet vereist wordt. Laatste wijziging: 01 april 2022.

Winkelmandje0
Er zijn geen producten in het winkelmandje.
Verder winkelen
Scroll naar boven